БИБЛИОТЕКЕ ON LINE

У новонасталим условима организације рада библиотека и живота наших поштованих корисника корисника, представљамо Вам дигиталне on line садржаје библиотека мреже Интернет клуба  - Библиотеке нашег окружења

ДИГИТАЛНА НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ

   

Из дигиталне библиотеке "Вук Караџић" Пријепоље

  

Дигитална библиотека Ужице, колекција новина и часописа

                   

Из дигиталне колекције Народне библиотеке Крушевац

           

Дигитална ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА СУБОТИЦА

      

 

ЗВУЧНЕ КЊИГЕ ЗРЕЊАНИНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ

  

Дигитална Библиотека града Београда

Чини доступним  633 наслова монографија, периодике и старих географских карата који се чувају у Посебним фондовима

  

Дигитална библиотека СРБОЉУБ МИТИЋ Мало Црниће