УСПЕШАН Wi Fi КУЛТУРЕ СРБИЈЕ

У Библиотеци града Београда 24.12.2018.године, одржана је завршна сесија пројекта WiFi културе Србије. Том приликом je представљенa je мобилна и PC - апликацијe  одабраних садржаја 

из дигиталних респозиторијума националне културне баштине и извршена расподела WiFi рутера установама културе, партнерима  у пројекту из Београда, Новог сада, Кикинде, Смедерева, Крагујевца, Ниша, Чајетине, Лазаревца и Љига.Пројекат, приведен је у потпуну оперативну фазу у рекордном року (започет 21.06.2018.) и предствља јединствену попула-ризацију дигитализованих саджаја културе , пре свега, младим корисницима WiFi мобилних услуга. Одабир дигитализованих садржаја, који су путем Web hotspot апликације приближени савременој ИТ комуникацији, предложио је уреднички тим угледних зналаца из свих области културе Србије, (Ласло Блашковић, Адам Софронијевић, Милан Лазовић, Милош Латиновић, Милкица Поповић,  Ирена Палечек Радмановић, Снежана Ђенић и Мирко С.Марковић).

Опширније: УСПЕШАН Wi Fi КУЛТУРЕ СРБИЈЕ

ПРИСУСТВО УСТАНОВА КУЛТУРЕ СРБИЈЕ НА ИНТЕРНЕТУ

Интернет Клуб, и РНИДС (Регистар националног Интернет домена Србије) у уторак, 25. септембра 2018. године у Библиотеци града Београда организовали су скуп - ПРИСУСТВО УСТАНОВА КУЛТУРЕ СРБИЈЕ НА ИНТЕРНЕТУ. који је протекао под слоганпм  "Да бисмо били релевантни, морамо да будемо видљиви". Скуп је подржало Министарство културе и информисања Србије, Сектор за развој дигиталне инфраструктуре у области културе и уметности што је на отварању  илустративно образложио Предраг Русалин.

Пред 78 акредитованих послениика културе из целе Србије, рад је обележило  информисање Интернет заједнице о битним аспектима коришћења националних Интернет домена у култури. То су врло занимљиво, и на тренутке атрактивно, учинили Војислав Родић, председник УО РНИДС, Светлана Јовановић, виши саветник у Кабинету председника Владе, Јединица за имплементацију стратешких пројеката, Мирко С. Марковић, председник УО ИНтернет клуба Србије , Предраг Милићевић, руководилац Сектора маркетинга и комуникација РНИДС.

По окончању двеју сесија наметнуо се закључак да  - Јавне установе културе морају да комуницирају са грађанима путем званичне електронске поште и веб презентације чији су стандарди законски дефинисани.

Опширније: ПРИСУСТВО УСТАНОВА КУЛТУРЕ СРБИЈЕ НА ИНТЕРНЕТУ

ОДРЖАНА ПРВА СМОТРА ХОРТИКУЛТУРНИХ БИБЛИОТЕКА

Народна библиотека „Јован Поповић“ Кикинда и Интернет клуб из Љига 10.10.2018. године у КИКИНДИ организовали су Смотру  ХОРТИКУЛТУРНЕ Е-БИБЛИОТЕКЕ СРБИЈЕ уз семинар ТРЕНДОВИ У БИБЛИОТЕКАРСТВУ

Циљ овог програма је упознавање библиотекара јавних и свих других библиотека са могућностима да користећи само своју иновативност и маштовитост унапреде пословање своје установе и квалитет  услуга које пружају.Такође, овај програм омогућава и рационалније коришћење постојећег фонда књига из ове области који се већ налази у библиотекама. 

Смотра је у ревијалном и образовном делу окупила 48 библиотекара из библиотека у Чајетини, Лазаревцу, Београду, Кикинди, Ковачици, Сенти, и Чоки.

Опширније: ОДРЖАНА ПРВА СМОТРА ХОРТИКУЛТУРНИХ БИБЛИОТЕКА

ПАКЛЕНА БУДУЋНОСТ БЕЗ ОБЛАКА КУЛТУРЕ СРБИЈЕ

ИНТЕРНЕТ КЛУБ , сектор за Библиотеке, Архиве и Музеје, са сектором за Науку и образовање , до сада је организовао је 3 округла стола о   ОБЛАКУ КУЛТУРЕ   СРБИЈЕ  ( потребама и могућности заживљавања националног CLOUD-a за  институције културе) и ... докле смо стигли ?

1.  Видели смо кога интересује...
2 .Направили демо ПОРТАЛ - BIBLIO CLOUD - www.biblioteke.rs
3. Усагласили закључке и
4. почели са обуком на основу претходних интернационалних искустава , а ту је сада и АКАДЕМИЈА ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЈУ.
 
Добро је што је и овом конференцијом покренут свеобухватни процес едукације и упознавања што већег броја група заинтересованих за пословање институција културе о принципу Клауда и националном Клауд систему у култури Србије.
Колико је важно образовање – упознавање, важно је и лобирање за коришћење овог система запослених у институцијама културе.
Дигитализација је почела, ради се, траје... Добрих примера безброј... Али шта са дигитализованом грађом – куда – како...Парцијална решења не помажу и уз ојачана ИНФРАСТРУКТУРНА РЕШЕЊА НЕОПХОДАН ЈЕ ОБЛАК КУЛТУРЕ СРБИЈЕ  који ће на улазу имати  НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ КУЛТУРЕ.

Опширније: ПАКЛЕНА БУДУЋНОСТ БЕЗ ОБЛАКА КУЛТУРЕ СРБИЈЕ