БИБЛИОТЕКЕ ON LINE

У новонасталим условима организације рада библиотека и живота наших поштованих корисника корисника, представљамо Вам дигиталне on line садржаје библиотека мреже Интернет клуба  - Библиотеке нашег окружења

ДИГИТАЛНА НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ

   

Из дигиталне библиотеке "Вук Караџић" Пријепоље

  

Дигитална библиотека Ужице, колекција новина и часописа

                 

Из дигиталне колекције Народне библиотеке Крушевац

            

Дигитална ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА СУБОТИЦА

      

Из Дигиталне библиотеке „Стеван Сремац“ Ниш

      

ЗВУЧНЕ КЊИГЕ ЗРЕЊАНИНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ

  

Дигитална Библиотека града Београда

Чини доступним  633 наслова монографија, периодике и старих географских карата који се чувају у Посебним фондовима

  

Дигитална библиотека СРБОЉУБ МИТИЋ Мало Црниће